چگونه روی آب شناور بمانیم؟
22 بهمن

تاثیر خواب مناسب و استراحت روزانه بر تناسب اندام عوامل بسیار زیادی بر تناسب اندام تاثیر می‌گذارند که هر کدام در این فرایند اهمیت بسیار زیادی دارند. ورزشکاران باید به تمام این عوام توجه ویژه‌ای داشته باشند. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر تسریع فرانید تناسب اندام، خواب مفید و استراحت روزانه است. باید بدانید…

دریافت مشاوره